Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI: Điểm tựa sức khỏe, điểm tựa tinh thần

Có 3 sự thật mà trước khi bước vào bài viết này, tôi muốn bạn biết:

 1. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người
 2. Có sức khỏe thì mọi dự định của bạn sẽ dễ dàng thực hiện hơn
 3. Sức khỏe được quyền chăm sóc một cách hợp lý

Thấu hiểu được những tâm tư ấy, Prudential Việt Nam trân trọng giới thiệu Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI với 2 Kế hoạch: Phổ thông và Tiết kiệm, mang đến cho khách hàng một điểm tựa vững chắc để chu toàn cho sức khỏe và đảm bảo tương lai tài chính trước rủi ro tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn với mức phí phù hợp.

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-1

(*)Chi trả theo chi phí y tế thực tế

 • Hỗ trợ Chi phí y tế thực tế khi Điều trị Nội trú: lên đến 200 triệu đồng/ năm (Kế hoạch Phổ thông) hoặc 100 triệu đồng/ năm (Kế hoạch Tiết kiệm). Không còn lo lắng về các khoản chi phí cần chuẩn bị khi khám chữa bệnh vì đã được bảo lãnh viện phí tại hơn 200 bệnh viện và phòng khám trải rộng khắp Việt Nam trong Hệ thống Bảo lãnh viện phí của Prudential.
 • Phụ cấp nằm viện tại Bệnh viện công: chi trả cho mỗi ngày nằm viện khi Người được bảo hiểm Điều trị Nội trú tại Bệnh viện công từ 3 ngày trở lên.
 • Hỗ trợ chi trả cho Chi phí giường dành cho thân nhân: khi vào viện chăm sóc Người được bảo hiểm trong thời gian nằm viện.
 • Quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tử vong/TTTBVV: để thực hiện các trách nhiệm tài chính (tương lai học vấn của con, các khoản vay…), bù đắp nguồn thu nhập bị mất, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì chất lượng cuộc sống.

Chi tiết Gói bảo hiểm sức khỏe

Quyền lợi bảo hiểm

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-2goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-3

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-4

Ai có thể tham gia PRU-AN VUI?

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-5

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-6

 • Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản là Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Tiết kiệm).
 • Các quy định nghiệp vụ khác dành cho NĐBH bổ sung khi tham gia PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE/ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản sẽ theo quy định hiện hành của Công ty và của sản phẩm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE

Điều khoản loại trừ

Prudential sẽ không giải quyết bất cứ Chi phí y tế/Quyền lợi bảo hiểm nào cho Gói bảo hiểm sức khỏe PRU– AN VUI phát sinh từ, liên quan đến hay là hậu quả của một số trường hợp sau đây:

goi-bao-hiem-suc-khoe-pru-an-vui-7

 Lưu ý

Các nội dung được nêu trong tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm, điều kiện áp dụng và toàn bộ điều khoản loại trừ được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ có kỳ hạn – sản phẩm Tử kỳ, sản phẩm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE và sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản do Bộ Tài chính phê duyệt.

Giải thích thuật ngữ bảo hiểm

 • Giới hạn bảo hiểm tối đa: là số tiền tối đa được chi trả trong suốt Năm hiệu lực đối với từng Quyền lợi bảo hiểm và được quy định cụ thể tại Bảng chi tiết Quyền lợi bảo hiểm.
 • Giới hạn phụ: là giới hạn chi trả tối đa đối với từng loại chi phí phát sinh cho Dịch vụ y tế cần thiết được nêu tại Bảng chi tiết Quyền lợi bảo hiểm.
 • Đồng chi trả: là tỷ lệ phần trăm tính trên Chi phí y tế thực tế mà BMBH có trách nhiệm chi trả cho mỗi sự kiện bảo hiểm theo Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.
 • Thời gian chờ: là thời gian mà sự kiện bảo hiểm nếu có xảy ra sẽ không được chi trả và được quy định cụ thể theo từng Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Thời gian chờ được tính từ Ngày hiệu lực đầu tiên hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hoặc Ngày hiệu lực của việc thay đổi Chương trình bảo hiểm (cho quyền lợi được bổ sung hoặc tăng thêm) của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, áp dụng ngày nào đến sau. Trong trường hợp việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm có liên quan đến nhiều hơn một Thời gian chờ, Thời gian chờ dài nhất sẽ được áp dụng.
 • Quyền lợi gia tăng: là quyền lợi được áp dụng khi NĐBH đã sử dụng hết Giới hạn bảo hiểm tối đa cho Điều trị Nội trú. Khi đó Khách hàng vẫn có thể tiếp tục được hưởng tối đa đến 100% Giới hạn bảo hiểm tối đa hàng năm mà không phải đóng bất kì phí bảo hiểm bổ sung nào với các điều kiện sau:
  • Nguyên nhân nằm viện không trùng với, hoặc không phải là biến chứng của hoặc không liên quan đến những nguyên nhân nằm viện trước đó.
  • BMBH đồng chi trả 30% trên chi phí y tế thực tế.
  • Trong trường hợp Prudential không phải là bên chi trả quyền lợi bảo hiểm đầu tiên, Prudential sẽ chi trả Chi phí y tế sau khi trừ đi các khoản đã được chi trả theo các Chương trình bảo hiểm khác và số tiền được chi trả, trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá 70% Chi phí y tế thực tế.
  • Giới hạn bảo hiểm tối đa của Quyền lợi gia tăng được áp dụng trong từng năm hợp đồng và không cộng dồn qua các năm.

 Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm với PRU-AN VUI?
Khi tham gia PRU-AN VUI, khách hàng chỉ có thể đính kèm với:
 • Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE - Chương trình Chăm sóc Nâng cao nếu chọn Kế hoạch Phổ thông; hoặc
 • Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản nếu chọn Kế hoạch Tiết kiệm.
Chương trình chăm sóc của các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ nêu trên sẽ được giữ cố định trong suốt thời gian tham gia PRU-AN VUI.Các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ khác của Prudential không áp dụng đính kèm với PRU-AN VUI.
Thời gian định ký đóng phì là bao lâu?
Định kỳ đóng phí của Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI là định kỳ phí năm.
Tôi có thể tham gia bao nhiêu gói bảo hiểm PRU-AN VUI?
Mỗi NĐBH chỉ có thể tham gia 1 gói bảo hiểm PRU-AN VUI.
Đồng chi trả là gì? Khi nào áp dụng Đồng chi trả?
Đồng chi trả là tỷ lệ phần trăm tính trên Chi phí y tế thực tế mà khách hàng (Bên mua bảo hiểm – “BMBH”) chịu trách nhiệm chi trả cho mỗi sự kiện bảo hiểm.Khi sử dụng Quyền lợi gia tăng trong Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông), khách hàng sẽ đồng chi trả 30% Chi phí y tế thực tế.Prudential sẽ thanh toán phần Chi phí y tế thực tế còn lại sau khi áp dụng Đồng chi trả cho khách hàng. Chi phí y tế thực tế được công ty chi trả sẽ không vượt quá Giới hạPRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông).
Những điều kiện khi áp dụng Quyền lợi gia tăng là gì?
Các điều kiện khi áp dụng Quyền lợi gia tăng gồm:
 • Giới hạn bảo hiểm tối đa cho Điều trị Nội trú đã được chi trả hết.
 • Việc nằm viện không liên quan đến hoặc không phải là do biến chứng của một nguyên nhân nằm viện trước đó
 • BMBH chịu trách nhiệm Đồng chi trả 30% trên Chi phí y tế thực tế. Trong trường hợp Prudential không phải là bên chi trả quyền lợi bảo hiểm đầu tiên, Prudential sẽ chi trả Chi phí y tế thực tế trừ đi các khoản đã được chi trả theo các chương trình bảo hiểm khác, như là bảo hiểm y tế nhà nước hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên theo nhóm. Số tiền được chi trả, trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá 70% Chi phí y tế thực tế.
 • Các Giới hạn phụ được thể hiện trên Bảng chi tiết Quyền lợi bảo hiểm sẽ được áp dụng lại từ đầu cho Quyền lợi gia tăng này.
 • Quyền lợi gia tăng này được áp dụng một lần duy nhất cho một Năm hiệu lực và không được cộng dồn qua Năm hiệu lực tiếp theo.
Prudential sẽ chi trả như thế nào trong trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI tử vong?
Trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI tử vong (không thuộc trường hợp loại trừ) khi hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực, và chưa có yêu cầu bồi thường Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó, Prudential sẽ chi trả tùy theo Kế hoạch bảo hiểm như sau:
 • Với Kế hoạch Phổ thông: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 400 triệu đồng.
 • Với Kế hoạch Tiết kiệm: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng.
Prudential sẽ chi trả như thế nào trong trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn?
Trường hợp NĐBH chính của PRU-AN VUI bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (không thuộc trường hợp loại trừ) khi hợp đồng bảo hiểm vẫn đang còn hiệu lực, Prudential sẽ chi trả tùy theo Kế hoạch bảo hiểm như sau:
 • Với Kế hoạch Phổ thông: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 400 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm được chia làm 10 lần, mỗi lần 40 triệu đồng, và được chi trả trong vòng 10 năm tính từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Với Kế hoạch Tiết kiệm: Prudential sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm được chia làm 10 lần, mỗi lần 10 triệu đồng, và được chi trả trong vòng 10 năm tính từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Nếu Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc NĐBH không may tử vong (không thuộc trường hợp loại trừ) khi chưa nhận hết 10 lần chi trả, Prudential sẽ trả các khoản tiền còn lại một lần.
Thời gian chờ của Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI là gì và được tính như thế nào?
Thời gian chờ là thời gian mà sự kiện bảo hiểm nếu có xảy ra sẽ không được chi trả; tính từ Ngày hiệu lực đầu tiên hoặc Ngày khôi phục hiệu lực, áp dụng ngày nào đến sau. Trường hợp việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm có liên quan đến nhiều hơn một Thời gian chờ, Thời gian chờ dài nhất sẽ được áp dụng.Thời gian chờ cho Quyền lợi Điều trị Nội trú của PRU-AN VUI là 30 ngày, trừ các trường hợp:
 • Tai nạn: không áp dụng thời gian chờ
 • Bệnh đặc biệt, Điều trị ung thư, Cấy ghép nội tạng: 90 ngày
 • Biến chứng thai sản (PRU-AN VUI (Kế hoạch Phổ thông)): 270 ngày
Bảo lãnh viện phí là gì? Khách hàng sử dụng như thế nào?
Khi tham gia Sản phẩm bảo hiểm PRU-AN VUI, khách hàng sẽ được cung cấp Thẻ Chăm sóc sức khỏe của Prudential. Thẻ này có hiệu lực trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Thẻ Chăm sóc sức khỏe có thể được sử dụng ở cả hai hình thức là thẻ cứng được gửi đến khách hàng ngay sau khi hợp đồng được phát hành hoặc thẻ điện tử được hiển thị trong tài khoản Cổng thông tin khách hàng PRUOnline <http://khachhang.prudential.com.vn>.Khách hàng cần trình Thẻ Chăm sóc sức khỏe cứng hoặc điện tử này khi tới điều trị y tế tại các cơ sở y tế nằm trong hệ thống liên kết với Prudential và đối tác INSMART* của Prudential. Nếu khách hàng thuộc đối tượng được bảo lãnh viện phí, Prudential (hoặc INSMART) sẽ trả trực tiếp các chi phí điều trị y tế phát sinh cho cơ sở y tế. Xem quy trình bảo lãnh viện phí và danh sách cơ sở y tế áp dụng*Công ty TNHH Insmart được chỉ định để giải quyết quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Khách hàng mua sản phẩm PRU-AN VUI có thể liên hệ Insmart qua đường dây nóng 1800 6289 hoặc email chamsocsuckhoe@prudential.com.vn để được hỗ trợ bảo lãnh viện phí.
Nếu khách hàng đi khám ở những Bệnh viện/Phòng khám nằm ngoài hệ thống hợp tác của Prudential thì có được chi trả các chi phí y tế thực tế không?
Đối với các chi phí y tế phát sinh ở những Bệnh viện/Phòng khám nằm ngoài hệ thống liên kết với Prudential, khách hàng sẽ không được Bảo lãnh viện phí. Khách hàng vui lòng tự chi trả cho Bệnh viện/Phòng khám và thu thập toàn bộ chứng từ y tế, hóa đơn và nộp cùng với hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho Prudential để được thẩm định chi trả.
Khách hàng cần cung cấp giấy tờ gì khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm?
Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau:
 1. a) Đối với Điều trị Nội trú
 • Giấy yêu cầu bồi thường
 • Bản sao chứng từ y tế:
-   Giấy ra viện;-   Giấy chứng nhận phẫu thuật trong trường hợp có phẫu thuật/thủ thuật;-   Chỉ định và các kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm máu, siêu âm, X-quang và các xét nghiệm tương tự khác);-   Tóm tắt bệnh án;-   Toa thuốc/Chỉ định tái khám sau xuất viện;-   Báo cáo y khoa có thể hiện nguyên nhân bệnh lý (nếu có);
 • Bản gốc chứng từ thanh toán:
-   Hóa đơn tài chính theo quy định, biên lai, phiếu thu (nếu có);-   Bảng kê chi tiết viện phí.Prudential có quyền yêu cầu cung cấp các giấy tờ, hoặc bằng chứng bổ sung khác nhằm tạo điều kiện để Prudential hoàn tất thủ tục thanh toán Quyền lợi bảo hiểm. Chi phí cho việc cung cấp các giấy tờ, bằng chứng bổ sung sẽ do Prudential chịu trách nhiệm chi trả theo hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ.
 1. b) Đối với Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Prudential) đã được điền đầy đủ, trung thực và chính xác; và
 • Bằng chứng về quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm của người nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; và được nêu trong Quy tắc, Điều khoản này như giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản, tùy từng trường hợp, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; và
 • Giấy chứng tử, giấy báo tử theo quy định của pháp luật; và
 • Các giấy tờ như Giấy ra viện, trích sao bệnh án nằm viện và (các) xét nghiệm liên quan theo chỉ định của bác sĩ, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) liên quan trực tiếp đến hồ sơ điều trị của Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm tử vong và các giấy tờ hoặc thông tin chẩn đoán, điều trị được ghi nhận trong các hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm; và
 • Các giấy tờ liên quan đến Tai nạn như biên bản Tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản điều tra, kết luận điều tra của cơ quan công an có thẩm quyền, nếu có, theo quy định của pháp luật; và
 • Bản gốc Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ và (các) thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng, nếu có.
Khi tham gia PRU-AN VUI, khách hàng có thể điều chỉnh Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi Tử vong/ Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không?
Kế hoạch Phổ thông của PRU-AN VUI bao gồm Quyền lợi Điều trị Nội trú từ Chương trình Chăm sóc Nâng cao của sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE; tương tự, Kế hoạch Tiết kiệm bao gồm Quyền lợi Điều trị Nội trú từ sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản.Do sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE và sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Bảo vệ Sức khỏe Cơ bản được gia hạn hàng năm, nên Phí bảo hiểm có thể sẽ thay đổi dựa theo tuổi thực tế của khách hàng tại thời điểm gia hạn.Khách hàng vui lòng tham khảo mức phí theo độ tuổi tại Trang Thông tin chung của Bảng minh họa. Giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ thể hiện Phí tại thời điểm khách hàng tham gia
Khi tham gia PRU-AN VUI, phí bảo hiểm của Gói bảo hiểm sức khỏe có thay đổi không? Nếu có, sự thay đổi này có thể hiện trên Bảng minh họa/ Giấy chứng nhận bảo hiểm hay không?
Gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI không áp dụng điều chỉnh Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Lời kết

Trên đây là những thông tin chi tiết về gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI đơn giản nhưng đầy đủ, kèm ví dụ minh họa cụ thể, hi vọng sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình một cách toàn diện

Nguồn: VAYTIENONLINE24H.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *